Arka Çapraz Bağ Yaralanması03/04/22 07:59

Arka Çapraz Bağ Yaralanması Nedir?

Arka çapraz bağ, kaval kemiğinin geriye doğru hareketini sınırlar. Dizin dört ana bağından biri olan arka çapraz bağ (PCL), dizin arkasında yer alır.

Arka Çapraz Bağ Yaralanması

Dizin dört ana bağından biri olan arka çapraz bağ (PCL), dizin arkasında yer alır. Uyluk kemiğini (femur) kaval kemiğine (tibia) bağlar. PCL, kaval kemiğinin geriye doğru hareketini sınırlar.

Arka çapraz bağ yaralanması çok nadirdir görülür ve tespit edilmesi diğer diz bağ yaralanmalarına göre daha zordur. Kıkırdak yaralanmaları, kemik çürükleri ve bağ yaralanmaları sıklıkla arka çapraz bağ yaralanması ile birlikte ortaya çıkar.

Arka çapraz bağ yaralanması, yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak I, II veya III olarak derecelendirilebilir.

  • Derece I'de bağ hafif hasarlıdır ve hafifçe gerilir, ancak diz eklemi stabildir.
  • Derece II'de bağ kısmen yırtılmıştır.
  • Derece III'te bağ tamamen yırtılır ve iki yarıya bölünür, bu da diz eklemini kararsız hale getirir.

Arka Çapraz Bağ Yaralanması Nedenleri

Arka çapraz bağ yaralanması, genellikle bir otomobil kazasında, bükülü diz güçlü bir şekilde ön panele çarptığında olduğu gibi, doğrudan bir darbe sonrasında meydana gelir. Sporda, bir sporcu bükülmüş bir diziyle yere düştüğünde ortaya çıkabilir. 

Arka Çapraz Bağ Yaralanması Belirtileri

Arka çapraz bağ yaralanması semptomları genellikle diz ağrısını ve yaralanmadan hemen sonra şişmeyi içerir. Ayrıca diz ekleminde instabilite, topallamaya neden olan diz sertliği ve yürümede zorluk olabilir.

Arka Çapraz Bağ Yaralanması Teşhisi

Arka çapraz bağ yaralanması teşhisi, semptomlarınıza, tıbbi geçmişinize ve dizin fizik muayenesine dayanarak yapılır. Röntgen ve MR taraması gibi diğer tanı testleri istenebilir. Röntgen, Arka çapraz bağ’ın onunla birlikte bir kemik parçasını kopardığı avulsiyon kırıklarını ekarte etmek için yararlıdır.  MR taraması, yumuşak dokulardaki hasarın görülmesine yardımcı olur.

Arka Çapraz Bağ Yaralanması Tedavisi

Tedavi seçenekleri ameliyatsız ve cerrahi tedaviyi içerebilir. Ameliyatsız tedavi dinlenme, buz, kompresyon ve elevasyondan oluşur (RICE protokolü); hepsi ağrı ve şişliği kontrol etmeye yardımcı olur. Diz hareketini ve gücünü iyileştirmek için fizik tedavi önerilebilir. Dizinizi hareketsiz hale getirmek için bir dizlik gerekebilir. Dizinizi korumak ve bacağınıza ağırlık vermekten kaçınmak için koltuk değnekleri önerilebilir.

Genel olarak, çıkık bir diz ve arka çapraz bağ dahil olmak üzere birkaç yırtık bağ için ameliyat düşünülür. Cerrahi, vücudunuzun başka bir bölümünden veya bir kadavradan (başka bir insan donör) alınan bir doku grefti kullanılarak yırtık bağın yeniden yapılandırılmasını içerir. Ameliyat genellikle küçük kesiler kullanılarak bir artroskop ile gerçekleştirilir.

Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonunu takiben, daha geniş bir aktivite yelpazesine devam etmenize yardımcı olacak bir rehabilitasyon programı başlatılacaktır. Genellikle, tam bir iyileşme yaklaşık 6 ila 12 ay sürebilir.

Bu tekniğin başlıca avantajları, minimal postoperatif ağrı, kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşmedir.

Çocuklarda Arka Çapraz Bağ Yaralanması

Arka çapraz bağ yaralanmaları en sık basketbol ve futbol gibi yüksek hızlı sporlara katılan çocuklarda görülür. Bu yaralanmalar gençlerde küçük çocuklara göre daha sık görülür. Genellikle 12 yaşından küçük çocuklarda arka çapraz bağın yapıştığı kemik kırılır.

Arka çapraz bağ yaralanmalarını tedavi etmek için cerrahi genellikle gerekli değildir, ancak bir yaralanma arka çapraz bağ ile kemik parçasının yerini alırsa, çocuğunuzun yeniden takması için ameliyat gerekebilir.

Tedavinin sonucu yaş faktörüne bağlıdır. Cerrahi tedavi sağlanmazsa, daha küçük çocuklarda yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde artrit semptomları gelişebilir. Yetişkinlerde cerrahi, arka çapraz bağ rekonstrüksiyonunu içerir, ancak çocuklarda bu cerrahi, fizyal (büyüme plakası) yaralanması geliştirme riski nedeniyle hala tartışmalıdır. Epifiz plakası veya fizis olarak da adlandırılan büyüme plakası, çocuklarda uzun kemiklerin uçlarında bulunan kıkırdaktan oluşan büyüyen doku alanıdır.

Not: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi için Ortopedi Doktoru'na Danışmalısınız


Sosyal Medyada Paylaşın

Doktorların Uzmanlıkları Diz Hastalıkları ve Bu Makalede Listelendiler