Meni̇sküs Yaralanması03/04/22 16:33

Meni̇sküs Yaralanması Nedir?

Menisküs yaralanması dizdeki dejeneratif değişiklikle ilişkili bir durumdur. Menisküs yaralanmasında sık uygulanan tedavi seçeneği artroskopik eksizyondur.

Meni̇sküs Yaralanması

Menisküs yaralanması genellikle travmatik veya dejeneratif olarak kabul edilir. Dejenere yırtıklar kademeli olarak artan semptomlar öyküsü ile ortaya çıkabilirken, travmatik yaralanmalar genellikle diz uzatıldığında ve dirence karşı bükülmüş bir pozisyondan döndürüldüğünde meydana gelir. Bu, bir spor çalışması sırasında veya döşeme döşeme veya çocuklarla oynama gibi alışılmamış bir çömelme döneminde tek bir olay olarak ortaya çıkabilir. 

Menisküs Yaralanması Nedir?

Menisküs yaralanması açıkça, devam eden yırtığın morfolojisine göre değişecektir. Menisküs yırtığı basitçe dikey uzunlamasına, dikey radyal, yatay veya karmaşık olarak ayrılabilir. Menisküs yırtığı ile aşağıdaki durumlarla karşılaşabilirsiniz.

  • Kilitleme : Etkilenen dizin karşı tarafla aynı ölçüde uzatılamaması. En önemlisi, bu mekanik bir bloktan kaynaklanmaktadır ve ağrı bir özellik olsa da dizin uzatamamasının tek nedeni bu değildir. 
  • Ağrı : Bu, doğası gereği karakteristik olarak aralıklıdır ve merdiven çıkma veya koşma gibi aktivitelerle ilişkilidir. Hastalar genellikle tam olarak çömelememekten şikayet edeceklerdir. Hastalar ayrıca etkilenen dizin eklem hattı boyunca hassasiyet göstereceklerdir.
  • Şişme : Büyük periferik yırtıklarda, yaralanma travma sonrası efüzyonla ilişkili olabilir. Daha yaygın olarak, hasarlı menisküsün neden olduğu tahriş, semptomların alevlenmesiyle ilişkili tekrarlayan efüzyonlara neden olur. Şişmenin başka bir şekli, klinik olarak belirgin olabilen kademeli bir parameniskal kistin oluşumuna yol açan sinovyal sıvıya kanatçık görevi gören karmaşık bir menisküs yırtığının neden olduğu lokalize menisküs kistidir.
  • Tıklama : Hastalar sıklıkla eklemden gelen tıklama seslerinden şikayetçidirler. Yer değiştirmiş menisküs parçasının bu seslere neden olmaktadır. Hastaların anlaması en kolay olan tanım, makineyi sıkıştıran bir dişli kutusu içindeki kırık bir diştir.

Menisküs Yaralanması Teşhisi

  • Röntgen : Hastaya verilen prognostik bilgileri etkileyebilecek osteoartrit gibi ek diz patolojilerinin değerlendirilmesinde yararlıdır.
  • BT :BT, diz ağrısının değerlendirilmesi için endike değildir.
  • MR: şüphenin olduğu durumlarda en yararlı araştırmadır. 

Menisküs Yaralanması Tedavisi

Menisküs Yaralanması Ameliyatsız Tedavisi

Menisküs yaralanmasının dizdeki dejeneratif değişiklikle ilişkili olduğu durumlarda, semptomların çoğuna hangi patolojinin neden olduğunu belirlemek zor olabilir. Bu gibi durumlarda, yanlış bir müdahale diz fonksiyonunda algılanan bir bozulmaya yol açabilir ve yırtık menisküs en iyi yerinde bırakılabilir.

Menisküs Yaralanması Artroskopik Eksizyon

Menisküs yaralanmasında en sık uygulanan tedavi seçeneğidir ve hastaların çoğu için mükemmel, uzun süreli semptomlarda rahatlama sağlar. Hastaların çoğunda ameliyattan sonraki birkaç hafta içinde iyileşme görülse de, bazıları yoğun kuadriseps atrofisi veya diğer eklem içi patoloji nedeniyle daha uzun süreler gerektirebilir.

Menisküs Yaralanması Artroskopik Onarım

Bazı özel durumlarda menisküs onarılabilir. Bu genellikle genç bir hastada artroskopide taze, periferik bir yırtığın tespit edildiği vakalarla sınırlıdır. Menisküs onarımı için sınırlı uygulama, menisküsün çoğunluğunda bulunan zayıf kan akışından kaynaklanmaktadır, yani yalnızca dış %25'lik kısım uygulanabilir iyileşme potansiyeline sahiptir. Menisküs onarımının basit bir eksizyonla karşılaştırıldığında çok daha uzun bir rehabilitasyon süresi gerektireceği birçok hasta için önemli bir husustur.

Menisküs Yaralanması Prognoz

Menisküs eksizyonu sonrası prognozla ilgili literatürün çoğu, total açık menisektominin artroskopik öncesi döneminden kalmadır. Bu nedenle, eksizyonun artrit ile sonuçlandığına dair yaygın bir algı vardır.  Menisküs yırtığı olması diz için önemli bir yaralanmadır. Devam eden semptomlar, eklemin kondral yüzeylerinde devam eden hasarı gösterir. Kapsamlı bir kondral yaralanma oluşmadan önce artroskopik eksizyon yapılırsa, birçok hastada problemli osteoartrit gelişmez ve uzun süreli semptomlarda iyileşme görülür.

 

Not: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi için Ortopedi Doktoru'na Danışmalısınız


Sosyal Medyada Paylaşın

Doktorların Uzmanlıkları Diz Hastalıkları ve Bu Makalede Listelendiler